Snoeien van bomen

Hoe werkt dat proces van bomen snoeien?

Elke 3 jaar wordt er een Boom VeiligheidsControle (BVC) uitgevoerd door een onafhankelijke partij. Dit betekent dat alle bomen gecontroleerd worden op o.a. veiligheid en ziektes. Na deze controle krijgen we advies welke bomen in Tilburg gesnoeid moeten worden. Gemeente Tilburg is onze opdrachtgever hierin en wij stemmen het werk dan ook met hen af. Omdat het snoeien van bomen soms specialistisch werk kan zijn, werkt Groen Xtra ook met onderaannemers. Het kan dus zijn dat je andere partijen dan Groen Xtra bomen ziet snoeien, maar dat doen zij dan namens ons.

Waar wordt er gesnoeid?

Groen Xtra voert werkzaamheden uit in grote delen van Tilburg (Noord – West- Oude stad en Binnenstad) met uitzondering van de Reeshof en bedrijventerreinen.  De genoemde gebieden zijn de gebieden waar wij met gemeente Tilburg een contract hebben afgesloten en waar wij het beheer en onderhoud van de openbare ruimte uitvoeren.

Wat merken bewoners van de snoeiwerkzaamheden?

Op het moment dat er in een straat bomen gesnoeid gaan worden, is dit voor bewoners te zien aan de hoogwerkers die in de straat staan. Daarnaast kan het snoeien zorgen voor lawaai, komt er zaagsel vrij en kan er soms snoeihout achterblijven. Af en toe moeten wij voor de veiligheid omleidingsroutes regelen. Moet een boom heel veel gesnoeid worden, dan wordt dit vaak in twee keer gedaan. Zo zorgen we ervoor dat de boom gezond blijft (zouden we teveel in één keer snoeien dan kan de boom het niet overleven). In deze gevallen komen we na een tijdje dus terug om de snoeiwerkzaamheden op te pakken.

Worden alle bomen gesnoeid?

Nee niet alle bomen worden gesnoeid. Bomen worden alleen gesnoeid als de Boom VeiligheidsControle hier advies over geeft. Uitzondering hierbij is schade aan bomen door een storm. Is de veiligheid in het gedrang, dan ondernemen wij zo snel mogelijk actie. Hoe vervelend misschien voor bewoners, wij snoeien niet als er door bomen onvoldoende licht valt op zonnepanelen.

Tot wanneer duren de snoeiwerkzaamheden?

Wij verwachten halverwege 2023 klaar te zijn met alle snoeiwerkzaamheden aan bomen.

Flora en fauna (planten en dieren)

Groen Xtra vindt het belangrijk respectvol om te gaan met de natuur en omdat er een flora en fauna wetgeving is, vindt er voordat een boom gesnoeid wordt een controle plaats. Zitten er bijvoorbeeld vogels op nesten, dan wordt die boom overgeslagen voor snoei totdat het nest leeg is. Zit er een nest eikenprocessierups in een boom dan wordt er ook niet gesnoeid. Dit wordt pas gedaan als het blad van de boom is.

 

 

Ontwerp en realisatie B-more design
in samenwerking met Schmeits websolutions