Contact met de omgevingsmanager!

Voor Groen Xtra is het belangrijk dat inwoners tevreden zijn over ons werk in de openbare ruimte. Maar ook een tevreden opdrachtgever, gemeente Tilburg, is belangrijk voor ons.

Wij voeren ons werk zoveel als mogelijk in goed contact met de omgeving uit.

Dat doen wij door aandacht te hebben voor wat er leeft en speelt in de stad op het gebied van de openbare ruimte. En te luisteren naar waar de behoeftes liggen. Het kan zijn dat de behoeftes vanuit de stad niet hetzelfde zijn als de opdracht die wij van gemeente Tilburg gekregen hebben. Of dat inwoners/organisaties ideeën hebben om hun omgeving prettiger te maken. Dan gaan wij op zoek naar oplossingen.

Speciaal hiervoor zijn onze omgevingsmanagers aangesteld.

  • Ze zijn contactpersoon tussen Groen Xtra en betrokken personen/organisaties.
  • Verplaatsen zich in wat betrokkenen zien, ervaren en beleven.
  • Zijn verantwoordelijk voor de communicatie met de omgeving; dat doen zij door op tijd, begrijpelijk en open aan te geven wat we waarom doen.
  • Brengen in beeld wat het beste is voor de betrokkenen en komen met een advies en/of oplossing die bij de situatie past.
  • Zij hebben regelmatig contact met wijkregisseurs en omgevingsmanagers bij gemeente Tilburg.
  • Stoppen energie in een goede samenwerking met de betrokkenen en werken op die manier aan begrip en vertrouwen met elkaar.
     
Berkel-Enschot, Udenhout,  Tilburg Noord en West 
Chantal van Raak
chantal.van.raak@diamant-groep.nl

Ontwerp en realisatie B-more design
in samenwerking met Schmeits websolutions