Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid verplicht overheidsinstanties om de toegankelijkheid van hun websites en mobiele applicaties te verbeteren. En ook om verantwoording af te leggen over hoever ze daarmee zijn. Voor die verantwoording moeten overheidsinstanties een toegankelijkheidsverklaring opstellen en publiceren.

Toegankelijkheidsverklaring

Van de websites www.groenxtra.nl is een toegankelijkheidsverklaring opgesteld. Deze is gepubliceerd op het https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/5884

Toegankelijkheidsrapport

Toegankelijkheidsrapport

Status digitale toegankelijkheid

Status A – volledig toegankelijk

Pdf’s

De webrichtlijnen stellen hoge eisen aan pdf's. Groen Xtra kan op dit moment niet garanderen dat de pdf's die op groenxtra.nl worden aangeboden aan de webrichtlijnen voldoen. De komende jaren worden oude pdf's vervangen door toegankelijke bestanden.

Problemen met toegankelijkheid melden

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@diamant-groep.nl.

Geef daarbij aan:

 

  • Het probleem waar u tegenaan loopt.
  • De link naar de pagina waar het over gaat.
  • Welke browser en welke versie u gebruikt (bijvoorbeeld Internet Explorer, Firefox, Safari of Google Chrome)of u hulpmiddelen gebruikt zoals een schermlezer, schermvergrotingssoftware, spraakherkenningssoftware.

Wat kunt u van ons verwachten?

 

  • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
  • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
  • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

 

 

Ontwerp en realisatie B-more design
in samenwerking met Schmeits websolutions