Waar zijn andere vrijwilligers actief?

Zwerfafval is in onze omgeving in overvloed aanwezig en de hoeveelheden nemen nog iedere dag enorm toe. Gelukkig zijn er iedere dag betrokken mensen bezig om dit probleem aan te pakken. Zij verzamelen het zwerfafval, dat in onze leefomgeving is achtergelaten. Wil je weten of in jouw gebied meerdere mensen actief zijn? Wil je direct zichtbaar maken waar jij zwerfvuil hebt geraapt? 

Download dan app van HelemaalGroen of Wastetime.nl

Ontwerp en realisatie B-more design
in samenwerking met Schmeits websolutions